Ilihimalutik Uvaptiknik

Niruarvikhaq Nunavunmi tamaat inuit havaktut niruarnahurvikhaanit. Maligautiqaqhutik maliktakhainnit Nunavut Niruarvikhaq Maligaq malittiaqtakhangillu.

Niruarvikhaq Nunavunmi ilaliutilgit:

  • Hivulliqtinga Niruarvikhanut Piliriyi havaktingillu Kangiqhinirmi
  • Niruarvikhaq piliriyit

Hivulliqtinga Niruarvikhanut Piliriyi

Una Hivulliqtinga Niruarvikhanut Piliriyi  (CEO) havagviqaqhutik havaktiqaqhutiktauq Kangiqhinirmi. Una CEO amiqhaivagaat tamaat haffumani Nunavutiup niruarnikhainut. Havakti amiqhaivagaat havaktut malittiaquivlugit Nunavut Niruarvikhanut Maligaq.

Una Kammissinap Nunavunmi tiliuqpagaat CEO khamik. Maligaliurvik kiuvagaat kinaliqaak Kammissina tiliuqhimayakhaa. Akulliuyut CEO havaaqaqhutik saivanit ukiungani unalu Kammissina tiliulaaqtuq inuk aulahimaittumik piffaarmilugun hivitunianut saivint ukiukhamut.

Niruarvikhaq piliriyit

Niruarvikhanut piliriyit havaktiuyut haffumani Niruarvikhanut Nunavunmi niruarnahualiraangat.

Ilaliutauyut:

  • Niruaqtuliqiyit piliriyit
  • Ikayuqtit niruaqtuliqiyit piliriyit 
  • Atiliurnikkut titiraqtit
  • Tugliata niruaqtuliqiyit piliriyit
  • Niruaqarvik titiraqtit