Tamainnut Vutiqtittiniq Haamalakkut Katimaiinut

Angiqhimaittut

HaamalatkutQanuringaninga
IkpiaqyukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Aqviat2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Qamaniqyuaq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Iqaluktuutiaq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
KigaitNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Igluligaaqyuk2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
KagiqturaapikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
SaliitNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
UqhuqtuuqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
AuyuituqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
HanirayakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
IglulikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Iqaluit2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
KinmirutNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kugaaqyuk2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Kugluktuk2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Nauyaat2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Pakniqtuuq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
MitimatalikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
QikiqtaqyuaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kagiqliniq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
QauyuituqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Sanikiluaq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
TaluqyuaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Tikiraqyuaq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt