Tamainnut Vutiqtittiniq Maiyamut

Niruarnirmut qanurinniqtaqalimaittuq.