Tamainnut Vutiqtittiniq Haamalakkut Katimaiinut

Saliit

Vutiqtaunahurittuq
Cindy NingeonganNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Danny PeeNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Doris BruceNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Jordan EmiktowtNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kidlapik NakoolakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Leonie DuffyNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Noah KadlakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Troy NetserNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq