Tamainnut Vutiqtittiniq Haamalakkut Katimaiinut

Kinmirut

Vutiqtaunahurittuq
Akulujuk JudeaNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Itee TemelaNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Joe ArlooktooNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq