Tamainnut Vutiqtittiniq Haamalakkut Katimaiinut

Mitimatalik

Vutiqtaunahurittuq
Boazie OotoovaNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Cathy PewatoalookNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Danny MaktarNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Isaac Akpaleeapik Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Joshua IdloutNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Moses KoonarkNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Titus Panikpak ArnakallakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq