Tamainnut Vutiqtittiniq Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut

Nauyaat

Vutiqtaunahurittuq
Asina AngotingoarNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Leo AkkuardjukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Pasqualina PutulikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Romeo KopakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Rosie KopakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq