Tamainnut Vutiqtittiniq Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut

Pakniqtuuq

Vutiqtaunahurittuq
Annie Daina KilabukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Josephie NakashukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Lynn MikeNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Mary Rose KilabukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Mosesee QappikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq