Qanuq ilihakkannirlanga niruagakhaq mighaanut?

Uqariiqtut niruagakhaunirmut titiqhimaniaqtut talvani tatqirmit hivuagut niruaqtittiniup.  Piyakhaqaqtut ilitturhautinik niruagakhaugami (atuqhimayait, hivulliqpautiyakhait, tamatkua) takuyauqulugit niruaqtinut nunalingannit. Adjigiingittuuyungnaqtut, titigakkut, inungnuarlutik, katimatittinirnilluunniit.