Apex-mit nunqaqtunga, Ilihaqtuliriyitkut Katimayiqaqhuni (DEA), kihimi haamalanut katimaiqalaittuq. Qanurli ayunngippa?

Nunalingnit niruariaqturvingmit Apex-mit, niruarngniaqtutit nunalingnit DEA-kunnut, niruarlutillu haamalanut katimayimik unalu maiyamir nunalingnut Iqalungnit, ilauvvigiyait. Unalukkannik, niruangnaqtuuguvit, niruarungnaqtutit Commission scolaire francophone du Nunavut  (CSFN)-kut niruaqtittiningannit.