Francophone-nguyunga niruarumayung niruaqtittinirnit Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN)-kunnut. Hunanik qauyimagiaqaqqungali?

Niruaqtaqtutit katimayinut CSFN-kunnut French-tut uqarungnarungnarngnirmut piyungnautiqaruvit, tikitqaumalutit ilainut atauhirmit uqaqhimayunit titiqqaq 23-mit Maligait Piyungnautinut unalu Ihumarhurungnarngnirnut:

  • Uqauahiit French-ngukpat (hivulliqpaaq uqauhiq ilihimayuq unalu tukihiayait ublumi);
  • Ilihalauravit huruhiit ilihivianit French-tut uqaqtunit Kanatamit;
  • Angayuqqaariyaugavit (mianirhiyi) huruhirmut iliharhimayuq iliharniaqturluunniit huruhirngnut iliharvingmit qutingniqhamilluunniit French uqauhikkut iliharnirvingmit Kanatamit.

Ilivit imainnavillu:

  • 18-nik ungavanigluunniit ukiuqaravit
  • Nunavunmiutaugavit atauhirmut ukiumut ungavanganulluunniit
  • Ahiinut nirualainnavit Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut niruaqtittinirmi

Iliharvituaq aulapqaqtauyuq CSFN-kunnut Iqalungit, kihiani kinatuinaq inuk Nunavunmi niruarungnaqtuq CSFN-kut niruaqtittiningannit.  Minista Iliharviliriyinut ikayuqtaqtuq Nunavunmi Niruaqtuliriyitkunnit atiliurilutik niruaqtinik CSFN-kut niruaqtittiningannit.