Atqikhiyariaqaqtugut ikpingnaqtumit apirhuutimik nunaliptingnit. Qanurli ihumaliurinirmut niruaqtittiniqarniaqqita?

Ihumaliurinirmut niruaqtittinirmut ataniuyut piyakhautiliiit pidjutauyumut ihumaliurlutik ihumaliurnirmut niruaqtittinirmit.  Ataniuyut Maligaliurviuyungnaqtuq, uvvaluunniit nunalik.  Qauyinnalaungippata ihumaliurinirmut niruaqtittiniqarniarlutik pidjutauyumut, tukhiqutqtauttaqtuq inuit atiliurningagut 20%-nguyunut niruaqtaqtinut.   Ihumaliurinirmtut niruaqtittinirmit atanguyauyut niruaqtittiniqarniaqqata, uqaqatiqaqtaqtut Nunavunmi Niruaqtuliriyitkunnit uqauhiuniaqtup apirhutaup, niruaqtiuniaqtu, qangakkut unalu maniqarniq. Qanuriliuquyaunirmik pigutik ataniuyunit, Nunavunmi Niruaqtuliriyitkut ihumaliurinirmut niruaqtittiniqarniaqtut tuhaqtidjutigilugillu qanurinniit.