Hunanik piyakahutiqaqqat haamalanut katimayiit, kitut katimayiuvat?

Haamalanut katimayit piyakhautiliit haamalaup maniktuutainik, unalu piyittirautainik humigluunniit uumayunik aulapkainingnik, havakhanik, aqqutinik, imarmik, anarvingnit piunik, quviahugiyauyunilluunniit.  8-nik katimayiliit unalu maiya, tamaat niruaqtauhutik nunalingmit.