Hunaulluaviqqat Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit (DEA), unalu hulirittaqqat?

Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit (DEA) katimayialaat 7-nguyut nunalingmit niruaqtauttaqhutik.  Katimattaqtut atauhiiqhutik tatqimit, havaqaqtigiblugit Aviktuqhimayut Iliharvingnut Aulapqaiyinit unalu iliharvingmit havaktinit, piyakhautiliit ihumaliurinirmut iliharngniq aulapqaqtaungmangaat nunalingmit.  Piyakhautiani ilauyut iliharvingmit ubluqhiuti, ilihariaqtaqtunullu atuaganik.  Commission scolaire francophone du Nunavut Ilihaqtuliriyitkut Katimayingungmiyut, kihimi tallimanik katimayiqaqtut 7-ngunngihutik. Uqalimaarlugu Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit.