Hunauyuq Nunavunmi tamainut niruaqtittiniq?

Nunanvunmi tamainut niruaqtittivaktut niruaqtittigaangamik tamangnit Nunavut nunallaanginik 22 nguplutik Maligaliuqtighat Maligaliuqvingmi (MLA).