Nani niruariaqtughauvik?

Niruaqtaqtut Naunaitkutaaniitkuvit, Niruaqtaqtut Naunaitkutaita Pinnainik tuyuqtauniaqtutit titiraqaqvikkut niruaqtittitinnatik taimaa ilittuqhitiyauniaqqutit qakugu nanilu nirualaaqtutit Niruaqtittiyut Upluutaanit, nanilu niruariami niruaqvighaq tikitinnagu.