Nani nirualaaqqung Haamalakkunnut Niruaqtittitillugit?

Qauyigiarlugu nunalingnut nunauyaq. Niruaqtinut Ilutturutitaqalaittuq aulaiyauhuunik Haamalakkunnut Niruaqtittinianut.