Haamalanit ingmikkut niruarniqarniaqa?

Malighugit nutaat niruaqtittinirmut maligait atulirniaqtu Aktupa 1, 2018-mit, ingmikkut niruaqtittiniqtaqalaittuq haamalanut katimayiinut unalu Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit (DEA). Kihimi, inangiiyut haamalanut katimayiinik niruaqtauniaqhutik unaliqqaaq niruagakhauyunit niruaqtaulimaittunit, uvvaluunniit tukhiqtuqhimayunit pititaulimangittunit.  Maiyamut iniuyuq innukhimalaitpat, ahinga maiya niruaqtauyuq ingmikkut niruarnikkut uvvaluunniit tikkuaqtaulumi katimayinut.