Niruarniaqtugut haamalanut unalu Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut (DEA) niruaqtittinirnit maliglugit kivgaqtuqtauvviit hatqiumayauyut nunavunmi tamainut niruaqtittiniulauqtuq 2017-mit?

Imannaq. Haamalait nunauyaliuqhimayut aallaublugit kivgaqtuivvingnit.  Immaluunniit nunamik qaariiktut hapkunani aallagiinikt niruaqtittinirmut iniuyunit, adjigiilimaittut.  25-nik nunaliuyut Nunavunmi, unalu kihimi 22-nik kivgaqtuivingnit.  Ilitturutinik piumaguvik, qauyigiarlugu nunauyaq nunalingnut.