Kinaliqqaaq Vutiqtaqtuq?

Vutiqtaqtutit:

  • Kanatamiutauguvit;
  • 18-nik ukiuqarlutit angayukhiulutilluuniit;
  • Nunavunmiutaulirlutit; UVALU,
  • Vutiqatauniq piyungnanngititaunngillutit (takulug “Piyungnanngititauyut” ataani).

Kinaliqqaaq Nunavunmiutaq?

Nunavunmiutaq imaittuq:

  • Nunavunmiutauliqtuq atauhirmik ukiumik hivuagut apirhuutinut vutiqtittiniup upluanit; UVALLUUNNIIT,
  • Kilamik aulaqhimagavit, Nunavut nunagiblugu (uuktuutigilugu, sikuuqtut, ihuaqhaqtauyut, uvalu itiqtauhimayut).

Nunavunmiutaulaittut Nunavunmi aularuvit havayaqtaaravit. Malruungnik nunaqaruvit ukiup iluanit, nunagiyarnit amihuuniqhanut 6 tatqiit ukiup iluanit vutiqtaqtutit.

Piyungnanngititauniit

Vutilaittutit imaillutit:

  • Apirhuqtauvvingmut uqautiyauygavit ihumaliurutiqaqqat uqaqtumik hulitjutingnik kangiqhianngitutit uvalluunniit ilingnu tihumaliulimaittutit;
  • Ahiguihimaguvit maligarmik maligarjuatigut iliruvit igluqpangmi inuit ihumamikkut aanniarrutilingnut. UVVALUUNIIT,
  • Ahiguihimaguvit maligarmik vutirnarnirmut, vutirnirmut apirhuuumunluuniit humiliqaak Kanatami kingullini talimani ukiuni ilihimayauliqhutillu.

Vutiqtaqtutit Nunalilngmit Nunagiyarnit

Vutirnauyunit, vutirlutit kihimi nunagiyarnit Vutirviup Upluanit. Vutiffartillugit, vutiqtaqtutit kihimi nunalingmi nunagiyarnit vutiffarniqalirmat.  Ahiimit nunalingmit vutilaittutit talvaniugaluaqpat adjiinik vutiqtauvvingmit (vutirvik) aaimavvigiplugu.

Vutiqtiit atiliurviat

Vutirluni apirhuutinut vutiqtittinirmit, atiit vutiqtiit atiliurvianiiluni. Tahamana Vutiqtuliriyikkut Nunavunmi kinaliqqaaq vutiqtit titiqqangat vutiqtaqtunut. Atiliuqtaqtutit piyumaguvit, vutiqtillutillu ilvilt naunaitkutait takutillugit. Takulugu Vutiqtiit atiliurviat ilitturipkaidjutinut.

Ahiit titiqqat ahiillu

Ilittuqhiffaarumaguvit vutiqtittinirnut uvalu vutiqtaunahurittuunirmut, taigurlugit:

Amihut Vutiqtuliriyikkut Nunavunmi titiqqait ahiillu manimayut uvani: