Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Angiagiyauyunik Aulapkainiq Nunavunmi Niruaqtuliqiyinit

Ilitariumayavut tatiqarniit unalu ukpiruhungniit Niruaqtuliqinit angiyumik atuqtuq kamaginivut ilingnut ilitturutiit.

Tamainut inungnut timiuyut Nunavunmi Niruaqtuliqiyititut aulapianiqaqtut inungnik tunihilutik ingmik ilitturutainik, maligalirinikkut piktauyumiglu piyakhaqaqtugut aulapkaittiarlugit ilitturutiit hamunga.  Kamagiyakhautiqaqhut naammaktukkut amirilugit inuup ilitturutingit ukpiriyaudjutigiyavut.

Apirhuutiqaqqit kititauninginnut uvvaluunniit atuqtauninginnut niruaqtinut ilitturutiinik, havayarlugu Nunavunmi Niruaqtuliqiyitkunnut Atanguyauyuq Angiagiayauyunut Havakti hamani:

41 Sivulliq Avenue

Kangiqhiniq, NU

X0C 0G0

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatamit)

E:  privacy@elections.nu.ca