Atuliqhimalaittut niruarnirnut qanurinniit

Kititauyughat huli takupkaqtitauniaqqut hamani.

Haamalatkut Niruaqtittinirngnut Nunauyaq

Pidjutilik Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut niruaqtittinirnit

Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit nunalingmit katimayiit ihumaliuqhutik, havaqatigiblugit Avikhimayumit Iliharvingnit Aulapqainirnit unalu iliharvingnit havaktinit, qanurli iliharniq aulapqaktauvangnia nunalingmit.  Havaganit ilauyut iliharvingmit ubluqhiutiit unalu ilihariaqtaqtunullu atuagait.

  • Ilihaqtuliriyitkut Katimayit 7 katimayiit niruaqtauttaqtut nunalingmiunut.
  • Kingullirmi niruarniq Ilihaqtuliriyitkut katimayiinik Aktupa 23, 2023-nguniaqtuq.
  • Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) Ilihaqtuliriyitkut Katimayinguyuttauq, aulapkainingit adjiginngitangit unalu tallimait katimayiit 7-ngunngittut.
  • 27-nik Ilihaqtuliriyitkut Katimayitaqaqtuq (ilauyut CSFN-kut) Nunavunmi.
  • Katimayimik innukhimalaippat, ahianik katimayimik tikkuaqhittaqtut.  Ingmikkut niruarniqtaqalaittut.