Pidjutilik Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut niruaqtittinirnit

Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit nunalingmit katimayiit ihumaliuqhutik, havaqatigiblugit Avikhimayumit Iliharvingnit Aulapqainirnit unalu iliharvingnit havaktinit, qanurli iliharniq aulapqaktauvangnia nunalingmit.  Havaganit ilauyut iliharvingmit ubluqhiutiit unalu ilihariaqtaqtunullu atuagait.

  • Ilihaqtuliriyitkut Katimayit 7 katimayiit niruaqtauttaqtut nunalingmiunut.
  • Kingullirmi niruarniq Ilihaqtuliriyitkut katimayiinik Aktupa 23, 2023-nguniaqtuq.
  • Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) Ilihaqtuliriyitkut Katimayinguyuttauq, aulapkainingit adjiginngitangit unalu tallimait katimayiit 7-ngunngittut.
  • 27-nik Ilihaqtuliriyitkut Katimayitaqaqtuq (ilauyut CSFN-kut) Nunavunmi.
  • Katimayimik innukhimalaippat, ahianik katimayimik tikkuaqhittaqtut.  Ingmikkut niruarniqtaqalaittut.

Ilitturutinit ilauyut ahidjiqtauhaaqtut aktuamayut aulapqaiyunik Iliharvingnut Katimayinut niruarqtittinirnit.  Ilihakkannirit hapkuninngat:

  • Aallannguqtiqtauyut tughirautauyunit Nunallaaqnit Niruaqtittiniqmut Piquyaqyuaq takuinnarialgit naqiplugu hamna.
  • Piumaguvit Nainaaqhimayuq Aulapqainiq Avikturnia Ilinniaqtuliqiniq Aulapkaiyit (DEA) Niruarnirniit 2019-mit naqiplugu hamna.

Apiqhuutighaqaruvit ihumaaluutiqaruvilluuniit tughirautauyumut Piquyaqyuamik, hivayaqlugit taapkua Niruaqtittiyit Nunavunmi.