Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Niruaqtinik atiliuriniq

Qauyigiarlutit atiliuqhimaguvit niruarniarlutit, atilirlutit niruaqatauniarlutit, uvvaluunniit nutaangurlugit ilingnut ilittirutiit. Taiguqhimmaarit.

Titiqqiqilvikkut Vutiut

Kinaliqaaq aulaumayuq aimavvianit. Uvvaluunniit Atiliurlutit Niruaqtit Atiinut hamani.

2021 Nunavunmi Niruarniq

2021 Nunavunmi Niruarniq Aktupa 25 2021-mi.

Niruaqtaunahuaqtunnguqtut

2021 Niruaqtittinirmut Nunauyaq

UQARIIJAUTIMIK NIRUARVIKHAMIK October 25, 2021

Nunavunmi Kamisina Eva Qamaniq Aariak tuhaqtittidjunmi hatqiiyuq arviniliriliqtanganit Vutiryuaqtittinirmut.

Taiguqhimmaarit

Hunat nutauvat 2021 Tamainnut Niruarvikhami?

Nutaat aallannguqtitauyut Nunavunmi Niruaqtuliqinirmut Maligaryuarmitahidjiiyut niruaqtaunahuaqtunut unalu niruaqtinut 2021 Tamainnut Niruarvikhami.

Taiguqhimmaarit

Niruaqtittiffaarniq Kugluktuk

Calvin Aivgak Pedersen has been acclaimed as MLA for the constituency of Kugluktuk.

Taiguqhimmaarit