Kinaliqqaaq Niruagakhauyungnaqqa?

Ingmit Mighaanut Katimayiralaat (AEC) katimayingit niruaqtauttaqtut ukiutamaakkut. Niruaqtittiniit AEC-nut atauttikkuuqtarayuktut Haamalatkunnut niruaqtittiniinut.

Niruagakhauyungnarluni, imaittukhauyutit:

 • Ayuliqtitauhimalaittuq niruaqti maliguaqhugu Nunavunmi Niruaqtittinirnut Maligaryuaq;
 • Kanatamiutaq;
 • 18-nik ukiuqarluni Niruarnap Ublunganit;
 • Nunavunmiutaq atauhiq ukiurmit Niruarnap Ublunganit, unalu
 • nunalingmiutaq talvani niruagakhanngurumayarnit.

Niruagakhauniq ayuqtutit imaitkuvit:

 • apirhuiyi apirhuivvingmit, ahiita nunaqaqtulirinirmut apirhuivvingmut;
 • Nunavunmi Maligaliurvingmut Maligaliuqti uvvaluunniit Kanatap Maligaliurvigyuanganut;
 • niruaqtuliqinirmut havakti;
 • itiqtauhimayuq;
 • ihuihaaqhimayuq niruaqtuliqinirmit naniliqqaaq Kanatmit ukiut 5 ilaunit, uvvaluunniit
 • apirhuivvingmut qauyiyauyuq ihumaliurniq inuk nangminiq ayurami.

AEC katinmayingit tuhaumatitauyukhauyut ingmit mighaanut pidjutilingnik nunalingannit, tukihiumalugit ingminut kigliuyut nunalingannit, unalu adjigiiktittilutik unalu takukhauyukkut havayaqarlutik. AEC-nut katimaqataugutik manngitaaqtitauttaqtut.

Niruagakhanngurumaguvit, qaritauyakkut pilugu Uqariiyauti Niruagakhanngurnirmut.Titirlugu Utiqtittiyimuarlugulu.