Havaktailiinnariaqqaqqik havaamnit niruarumaguma?

Ilangi inuit havaghimavangniat niruaqtittiviat angmaumatillugu. Iharianaqqat, havakviit havaktailivaktughat malrungnik ikaaqninik niruarumayunut. Havakviit havaktailivigharnik taihiniaqquq. Niruaqtut havayuktut 9 mit uplaami 5 mut unnuktinnagu havaktailiyauyuittut niruariaqtuqlutik.