Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Uqaqatigiluta

NUNAVUNMI  NIGUAKNIK
41 Sivulliq Ave. Box 39
Rankin Inlet, NU
Canada, X0C 0G0

Hivayautikkut: 867.645.4610
Akiittukkut hivayautikkut: 800.267.4394
Kayumiktukkut: 867.645.4657
Akittukkut kayumiktukkuurutikkut: 800.269.1125
Qaritauyakkut: info@elections.nu.ca