Atuliqhimalaittut niruarnirnut qanurinniit

Kititauyughat huli takupkaqtitauniaqqut hamani.

Haamalatkut Niruaqtittinirngnut Nunauyaq

Ilihaqtulirinirngmut Katimayit Niruaqtittinirngnut Nunauyaq