Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

2019 Kimmirut-mit Imgniit Mighaanut Katimayialaanut Niruaqtittiffaarnirnut Naunaiyautit

Niruaqtittiffaarniaqtut Kimmirut Imgniit Mighaanut Katimayialaanut (AEC) Tisampa 9-mi. Hivuagut niruarniq Tisampa 2-mit.

Uqariiyautiit Niruagakhanngurumayunut pinahuaruhiq Nuvampa 4-8-mit.