Kinaliqqaaq Niruagakhauyungnaqqa?

Ilitturitjutikhait atiliuqhiniaqhuni Uqariiqhimayuq Vutiqtaunahurrittunut

Saptampa 18-22, 2023

 

Ubluit atiliuqhinirmut uqariiqhimayuq niruatauyumanikkut-mit Saptampa 18, 2023-mit uvani 12:00 ubluummaani Saptampa 22, 2023 2:00-mut ubluummaani nunaliup ubluqhiutaigut.

 

Niruagakhanngurumaguvit, qaritauyakkut pilugu Uqariiyauti Niruagakhanngurnirmut. Titirlugu Utiqtittiyimuarlugulu.

 

Utiqtittiyi uvvaluuniit utiqtittiyip ikayuqtinga hivayarlugu aafisianullu ilitturitjutiit pilugit naqillugu hamna.

 

Ingmit Mighaanut Katimayiralaat (AEC) katimayingit niruaqtauttaqtut ukiutamaakkut. Niruaqtittiniit AEC-nut atauttikkuuqtarayuktut Haamalatkunnut niruaqtittiniinut.

Niruagakhauyungnarluni, imaittukhauyutit:

 • Ayuliqtitauhimalaittuq niruaqti maliguaqhugu Nunavunmi Niruaqtittinirnut Maligaryuaq;
 • Kanatamiutaq;
 • 18-nik ukiuqarluni Niruarnap Ublunganit;
 • Nunavunmiutaq atauhiq ukiurmit Niruarnap Ublunganit, unalu
 • nunalingmiutaq talvani niruagakhanngurumayarnit.

Niruagakhauniq ayuqtutit imaitkuvit:

 • apirhuiyi apirhuivvingmit, ahiita nunaqaqtulirinirmut apirhuivvingmut;
 • Nunavunmi Maligaliurvingmut Maligaliuqti uvvaluunniit Kanatap Maligaliurvigyuanganut;
 • niruaqtuliqinirmut havakti;
 • itiqtauhimayuq;
 • ihuihaaqhimayuq niruaqtuliqinirmit naniliqqaaq Kanatmit ukiut 5 ilaunit, uvvaluunniit
 • apirhuivvingmut qauyiyauyuq ihumaliurniq inuk nangminiq ayurami.

AEC katinmayingit tuhaumatitauyukhauyut ingmit mighaanut pidjutilingnik nunalingannit, tukihiumalugit ingminut kigliuyut nunalingannit, unalu adjigiiktittilutik unalu takukhauyukkut havayaqarlutik. AEC-nut katimaqataugutik manngitaaqtitauttaqtut.