Kinaliqqaaq Vutiqtaqtuq?

Vutiqtaqtutit:

 • Kanatamiutauguvit;
 • 18-nik ukiuqarlutit angayukhiulutilluuniit;
 • Nunalingmiutaq niruarviginiagangnit
 • Nunavunmiutaulirlutit; UVALU,
 • Vutiqatauniq piyungnanngititaunngillutit (takulug “Piyungnanngititauyut” ataani).

Kinaliqqaaq Nunavunmiutaq?

Nunavunmiutaq imaittuq:

 • Nunavunmiutauliqtuq atauhirmik ukiumik hivuagut apirhuutinut vutiqtittiniup upluanit; UVALLUUNNIIT,
 • Kilamik aulaqhimagavit, Nunavut nunagiblugu (uuktuutigilugu, sikuuqtut, ihuaqhaqtauyut, uvalu itiqtauhimayut).

Nunavunmiutaulaittut Nunavunmi aularuvit havayaqtaaravit. Malruungnik nunaqaruvit ukiup iluanit, nunagiyarnit amihuuniqhanut 6 tatqiit ukiup iluanit vutiqtaqtutit.

Piyungnanngititauniit

Vutilaittutit imaillutit:

 • Apirhuqtauvvingmut uqautiyauygavit ihumaliurutiqaqqat uqaqtumik hulitjutingnik kangiqhianngitutit uvalluunniit ilingnu tihumaliulimaittutit;
 • Ahiguihimaguvit maligarmik maligarjuatigut iliruvit igluqpangmi inuit ihumamikkut aanniarrutilingnut. UVVALUUNIIT,
 • Ahiguihimaguvit maligarmik vutirnarnirmut, vutirnirmut apirhuuumunluuniit humiliqaak Kanatami kingullini talimani ukiuni ilihimayauliqhutillu.

Vutiqtiit atiliurviat

Vutirluni apirhuutinut vutiqtittinirmit, atiit vutiqtiit atiliurvianiiluni. Tahamana Vutiqtuliriyikkut Nunavunmi kinaliqqaaq vutiqtit titiqqangat vutiqtaqtunut. Atiliuqtaqtutit piyumaguvit, vutiqtillutillu ilvilt naunaitkutait takutillugit

Hunauva Vutiqtiit Atiliurviat?

Vutiqtiit Atiliurvianit atiqarlutit vutiqtaqtutit.

Titigarhimayut inuit piyungnautiqaqtut vutiqlutik Nunavunmi.Ilauyut vutiqtitip atia, titiqqaqarviagut  titiqqilvikkut, iglunganut naahautainnik (iglumi igluqarviatalu naahautai).

Qanurliqqaaq aturlugu Vutiqtiit Atiliurviat?

Nunavunmi Vutiqtuliriyikkut atuqtaqtangat Vutiqtiit Atiliurviat malruirlutik vutiqtanngilluni.

Vutiqtiit Atiliurviat kihimi fvutiqtittinirnut ahinuunngittuq. Atuqtaulimaittuq naalaktingunirmut apirhuiyinit ahinginulluunniit.

Vutiqtiit Atiliurvianit Atiqaqpunga?

Qauyilutit atiit Vutiqtiit Atiliurvianit inmangaat, apirilugu Utiqtittiyi (inuk aulapqaittaqtuq vutiqtittinirmit nunalingnit). Uvaluunniit, hivayarlugit Nunavunmi Vutiqtuliriyikkut:

Qanurli atira Vutiqtiit Atiliurvianut atiliurli?

Malruingayut atuqtauyut Vutiqtiit Atiliurvianut atiliurlun:

 1. Iniqtirlugu Vutiqtit Atiliurviat Iniqtigakhaq qaritauyakkut. Titigarmuarlugu, atiliurlugu aullaqtillugulu ilaulutik malruuk naunaipkutiit illingnut.
 2. Iniqtirlugu titigaq vutiliruvit. Naunaikutarmik apirhutauyungnaqtutit.

Aallannguqtirut uvaluunniit Ihuarhigiarlugu

Aallannguqtirut uvaluunniit Ihuarhigiarlugu ilvit mighaanut Vutiqtiit Atiliurvianit: