Niruaqtauhimavinga

Niruaqtittiyilluaq Titiraqtit tikkuaqhivaktuq Havakvilluaghamik tamangnut Nunavunmi 22-nguyut kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniinik. Niruaqtittiyit havakvilluangat munaqtiulluaqpaktut niruaqtittiyunik aviktuqhimaniinit kivgaqtiuyum ikayuqtauvaghutik havaangit Niruaqtittiyit Nunavunmi. Naqillugu kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniit takuvaalliriami.​

Aggu

Nunallaaqniq: Iglulik

Aivilik

Nunallaani: Naujaat, Salliq

Amittuq

Nunallaani: Iglulik, Sanirayak

Arviat Tununga-Tikiraryuaq

Nunallaani: Arviat, Tikiraryuaq

Arviat Hivuraa

Nunallaaqniq: Arviat

Hivuraa Qikiqtaaluk

Nunallaani: Kinngait, Kingmirut

Tahiuyaryuaq

Nunallaaqniq: Sanikiluaq

Qamanittuaq

Nunallaaqniq: Qamanittuaq

Iqaluktuuttiaq

Nunallaaqniq: Iqaluktuuttiaq

Uqhuqtuuq

Nunallaaqniq: Uqhuqtuuq

Iqaluit-Manirajak

Nunallaaqniq: Iqaluit

Iqaluit-Niaqunnguu

Nunallaaqniq: Iqaluit

Iqaluit-Sinaa

Nunallaaqniq: Iqaluit

Iqaluit-Tasiluk

Nunallaaqniq: Iqaluit

Kugluktuk

Nunallaaqniq: Kugluktuk

Netsilik

Nunallaani: Talokyoak, Kugaaruk

Pangniqtuuq

Nunallaaqniq: Pangniqtuuq

Quttiktuq

Nunallaani: Ikpiaryuk, Auyuittuq, Qauyuittuq

Kangirliniq Tununga - Igluligaaryuk

Nunallaani: Kangirliniq, Igluligaaryuk

Kangirliniq Hivuraa

Nunallaaqniq: Kangirliniq

Tununiq

Nunallaaqniq: Mittimatalik

Uqqurmiut

Nunallaani: Kangiqtugaapik, Qikiqtarjuaq

VutiqtauvikNunallaani
AgguIglulik
AivilikNaujaat, Salliq
AmittuqIglulik, Sanirayak
Arviat Tununga-TikiraryuaqArviat, Tikiraryuaq
Arviat HivuraaArviat
QamanittuaqQamanittuaq
IqaluktuuttiaqIqaluktuuttiaq
UqhuqtuuqUqhuqtuuq
TahiuyaryuaqSanikiluaq
Iqaluit-ManirajakIqaluit
Iqaluit-NiaqunnguuIqaluit
Iqaluit-SinaaIqaluit
Iqaluit-TasilukIqaluit
KugluktukKugluktuk
NetsilikTalokyoak, Kugaaruk
PangniqtuuqPangniqtuuq
QuttiktuqIkpiaryuk, Auyuittuq, Qauyuittuq
Kangirliniq Tununga - IgluligaaryukKangirliniq, Igluligaaryuk
Kangirliniq HivuraaKangirliniq
Hivuraa QikiqtaalukKinngait, Kingmirut
TununiqMittimatalik
UqqurmiutKangiqtugaapik, Qikiqtarjuaq