Pidjutqaqtuq Ingmit Mighaanut Katimayiralaanut Niruarniuyunik

Ingmit Mighaanut Katimayiralaat (AEC) katingmayiuyut nunallingmiunut niruaqtautaqhutik havayaqatigiiktut unalu nunalingmiunut piungittut ingmimmut piunik kamablutik. Ilihaittaqtut atuqtauttiaqtukhauninganut ingmik, unalu atqikhuittarungnaqhutik ahiinik nunalingmit piyittirautinik unalu turaangayunik. AEC-kut aulapqaittarmiyut niuviqtauninginnik, niuviakhauninginnik unalu nunalingmut tikititauningniinit ingmit nunalinganut. Inimiittut Ingmit Mighaanut Maligaryuaqmi, Niruaqtuliqinirmut Maligaryuarmiungittuq.

Ingmit Mighaanut Katimayiralaanut katimayit niruaqtauttaqtut alraagutamaat.  Aulapqaqtaulimaihutik Nunavunmi Niruaqtuliqiyinut, niruarniit Ingmit Mighaanut Katimayiralaanut haamalatkut niruaqtittiniinik atauttikkut niruaqtittiniqaqhutik.

Hapkua nunaliit AEC-qaqtut:

 • Ikpiaryuk
 • Kinngait
 • Igluligaaryuk
 • Kangiqtugaapik
 • Sanirayak
 • Igloolik
 • Kimmirut
 • Naujaat
 • Mittimatalik
 • Qikiqtarjuaq
 • Qauyuittuq
 • Tikiraryuaq