Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Tuhaararhat & Hulilukaktun

Ingmit Mighaanut Apirhuutinullu Niruarniit

KANGIRLINIQ, Nunavut – (Aktupa 22, 2018)  -.

Aktupa 22-mit, kinaliqqaaq vutirngnaqtuq Kugluktuk-mi vutilauqtut apirhuutimut:

Ingmit Mighaanut Apirhuutinullu Niruarniit

Qamanittuaq, Nunavut – (Januali 22, 2018)  -.

Januali 22-mit, kinaliqqaaq vutirngnaqtuq Qamanittuarmit vutilauqtut apirhuutimut:

Ingmit Mighaanut Apirhuutinullu Niruarniit

Kinaliqqaaq vutiqtaqtuq Qamanittuarmit vutirniaqtut apirhuutimut:

“Angiumavut umiktauluni ublumi atqiumayuq kigliqaqtittiniq imnginik Qamanittuarmit kigliqalaittunik aturlutik kihimi imngit mighaanut maligait Nunavunmut atulirlutik?”