Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Tuhaararhat & Hulilukaktun

Vutiqtittiniit

Nunavunmi Kamisina Eva Qamaniq Aariak tuhaqtittidjunmi hatqiiyuq arviniliriliqtanganit Vutiryuaqtittinirmut.

Vutiqtittiniit

Nutaat aallannguqtitauyut Nunavunmi Niruaqtuliqinirmut Maligaryuarmitahidjiiyut niruaqtaunahuaqtunut unalu niruaqtinut 2021 Tamainnut Niruarvikhami.

Vutiqtittiniit

Calvin Aivgak Pedersen has been acclaimed as MLA for the constituency of Kugluktuk.

Vutiqtittiniit

Niruarvighaq niruarviani Kugluktumi ublukhaqaliqtuq Aakassi 24, 2020-mi, taimaaqhimalirmat Ilaujuq Maligaliuqvingmi Mila Adjukak Kamingoak.Tahaqtitaujukhaq

Vutiqtittiniit

Apiqhuiyi Jeannie Ehaloak-mit amihuuniqhanik vutiqtaungmat naunaiqhijuq vutiqtauplunilu.