Hunauyuq kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniit?

Tamangnik kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniit kivgaqtiqaqpaktut Maligaliuqtighanik Maligaliuqvingmi (MLA). Nunavunmi 22-nguyut kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniit. Nunallaaqyuaq Iqalungni, hitamanik aviktuqhimayulgit kivgaqtuqtauyunik, ahinilu angitqiyanit nunallaaqnit malrungnik kivgaqtiqaqpaktut.