Timikkut ayuqhautiqaqtunga. Niruaqtaqviit itiqtarviulaaqqat?

Hangutaqtumik Niruaqviqaqtut tamangnit nunallaaqnit niruarumayunut ayuqhautiqaqtunik timikkut iniqnirinullu aniaqattaruiqtunik, 7-nik uplunik hivuani Niruaqtittiyut.

Niruaqtittivianit, Tuklia Niruaqtittiyit Titiraqtia ikayuqniaqqaatit ikayuqtauyumaguvit. Ilannaqnik ilangnikluuniit piqatiqalaaqtutit ikayuqtighat.

Naunaittiarumagungnik hapkua uuktuqtaghat, takulugu taamna Qanuq Niruaqpaktut.