Hivuanit Niruaqtiuniaqtut

 

Hivuanit Niruaqtiuniaqtut Atiliuqtaqtut

Ilayauniaqtut niruaqtit atingit (titiqhimayut hivuanit niruaqtiuniaqtut) titiqhimayut tamaat 16-lu 17-niglu ukiuliit iliyauniaqhutik niruaqtit atiinut niruaqatauniq ayunntiliqqata.

Ilittuqhimayumik piumaguvit takulugit Apirhutauttaqtuliqiyut.

Kayuminiahaarlutit mianiqiyauyuq Hivuanit Niruaqtiuniaqtut Atiliurivvingmut, hapkau qauyimayakhariyatit:

  • Atiliuqhimaniarlutit Hivuanit Niruaqtiuniaqtunut, 16-lu 17-niglu ukiuqaqtukhauyutit, Kanatamiutaulutit, Nunavunmiutaulutillu 12 tatkikhiutinik.

Niruaqtiuniaqtut Atiliurivvingmungmuarlutit

Online Registration