UQARIIJAUTIMIK NIRUARVIKHAMIK October 25, 2021

Nunavunmi Kamisina Eva Qamaniq Aariak tuhaqtittidjunmi hatqiiyuq arviniliriliqtanganit Vutiryuaqtittinirmut.