Atuliqhimalaittut niruarnirnut qanurinniit

Kititauyughat huli takupkaqtitauniaqqut hamani.

Haamalatkut Niruaqtittinirngnut Nunauyaq

Niruaqtaunahuaqtunnguqtut

MAY, Frank

NAQITARVIK, Olayuk

Niruaqtauyuq

SAVIKATAAQ JR, Joe

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

TAIPANA, James

IKSIKTAARYUK, Kevin

Niruaqtauyuq

ELIAS, Derek

ZIKALALA, Charles

GREGORY, Wayne

Niruaqtauyuq

ISSALUK, Mary Ann

AMAUYAK, Tony

SAMMURTOK, Simionie

Niruaqtauyuq

PALLUQ, Liemikie

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

NINGEOCHEAK, Kupapik

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

PORTER, Megan

QUQSHUUN, Raymond SR.

Niruaqtauyuq

PETER, Jaypetee

KIGUKTAK, Meeka

Niruaqtauyuq

AUKSAQ, George

Niruaqtauyuq

IVVALU, Erasmus

QATTALIK, George

YVON, Vincent

AWA, Solomon

Niruaqtauyuq

WEEMEN, Lili

LYTA, Maliktoo

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

MANNING, Jimmy

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

APSAKTAUN, Teddy

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

NIVINGALOK, Ryan

Niruaqtauyuq

EVAGLOK, Phillip

HO, David

KULIKTANA, Simon

KLENGENBERG, Helen Qimnik

ROBINSON, Alan

TEGUMIAR, Kevin

Niruaqtauyuq

SIVANERTOK, Joseph

KOMOARTOK, Stevie

MIKE, Lynn Meeka

Niruaqtauyuq

QAMANIQ, David

ARREAK, Joshua

Niruaqtauyuq

ARNAQUQ, Daisy

Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

PIZZO-LYALL, Megan

TOWTONGIE, Harry

Niruaqtauyuq

AMARUALIK, Mark

KHERAJ, Aziz

Niruaqtauyuq

STEPHENS, Mike

MICKIYUK, Alice

KITTOSUK, Masako

Niruaqtauyuq

KAERNERK, Jason

KIPSIGAK, Ammie H.

CURLEY, David

ANGURATSIAQ, Philip

Niruaqtauyuq

PIZZO – LYALL, John Charles

PANIGAYAK, Lenny

Niruaqtauyuq

SHIPTON, Oliver

Niruaqtauyuq

MAKTAR, Gerard