Qanuqtauq titiraqaqvingnut turaaqviqanngitkuma?

Aimaviitkuvit, nunallaaqmiutaunahugiyauyutit nanikiaq nirivigivaktaqni hiniktarvigiyuktarnilu, hinikvingnit nirivingnillu.